Bak etableringen av et norsk ambulansemesterskap står foreningen EMS Norway.

Emergency medical services Norway (EMS Norway) er en uavhengig og ideell organisasjon ment som en samlende fane for alt prehospitalt personell. Foreningen er laget som en paraplyorganisasjon hvor allerede etablerte organisasjoner, partene i arbeidslivet samt relevante fag- og opplæringsinstitusjoner på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå kan være medlemmer.

Vårt ønske er en samlet norsk ambulansetjeneste med felles mål og interesser.

Ta kontakt med oss om det er noe du lurer på.

Om du har spørsmål eller andre henvendelser kan du benytte deg av vårt kontaktskjema her: http://www.emsnorway.no/kontakt-oss/

 

Teamet bak
Thomas Renngård

Thomas Renngård

Leder

Øyvard Sørensen

Øyvard Sørensen

Nestleder

Terje Gulliksen

Terje Gulliksen

Styremedlem

Karstein Hollås

Karstein Hollås

Styremedlem

Oddbjørn Hagen

Oddbjørn Hagen

Styremedlem

Astrid Karina Harring

Astrid Karina Harring

Vara styremedlem / Kasserer

Thomas Christensen

Thomas Christensen

Vara styremedlem / IT&Web