Nå skal de fremover

Etter en stille og rolig periode i vinter siden fjorårets mesterskap blåses det nå ny vind i seilene. Prosjektgruppa fra 2016 nådde en historisk milepæl da landets første nasjonale mesterskap i prehospital akuttmedisin ble avholdt på Jessheim. Men i tillegg til å være arrangør er EMS Norway også etablert som egen interesseorganisasjon. Det å både skulle gjennomføre et nasjonalt pilotprosjekt og drifte en forening krevde mye av alle så de siste månedene har gått med på «å finne seg sjæl» og sette en velfungerende organisasjon.

Årsmøte gikk av stabelen uten særlig brask og bram ved ambulansetjenestens administrasjonsbygg på Lørenskog den 15.02 i henhold til foreningens vedtekter. Protokollen vil bli lagt ut i sin helhet men inn i styret for 2017 kommer Karstein Hollås, Terje Gulliksen og Oddbjørn Hagen samt Astrid Harring og Thomas Christensen som vara. Kontingenten for personlige medlemmer holdes uendret på 250 kr i tillegg til 100 kr for student/lærling.

Det nyvalgte styret går på med entusiasme og ser frem til å jobbe med nye og spennende oppgaver fremover. Stay tuned som det sies, disse får vi høre mer fra!

Styret for 2017

Leder: Thomas Renngård 1 år
Nestleder: Øyvard Sørensen 1 år
Styremedlem: Oddbjørn Hagen 2 år
Styremedlem: Karstein Hollås 2 år
Styremedlem Terje Gulliksen 1 år

Vara: Thomas Christensen 1 år
Vara Astrid Karina Harring 1 år

Møteleder Morten Kolbu 1 år
Kasserer Astrid Karina Harring 1 år

Revisor Jose Carlos Pessoa Figueiredo 1 år