Nasjonal konkurranse i akuttmedisin

Det er bare å begynne å trene! Foreningen EMS Norway tar initiativ til en større nasjonal konkurranse i prehospital akuttmedisin høsten 2016.

Internasjonalt er det allerede flere store konkurranser i akuttmedisin, blant annet i Canada, Nederland, Tsjekkia, Polen og Israel.

Moro

– Vi ønsker i utgangspunktet å få til en storskala konkurranse med mediedekning. Vi vil vise folk at vi øver og trener, og hvordan vi for eksempel jobber praktisk under en masseskadehendelse, forteller en engasjert Thomas Renngård, styreleder i EMS Norway.

Renngård har selv deltatt i Polen flere ganger sammen med Øyvard Sørensen(styremedlem i EMS Norway) som var en av de første initiativtakerne til norsk deltagelse internasjonalt. De har opplevd hvordan man arrangerer konkurranser i utlandet, og høstet mye erfaring.

Til høsten

Vi ser på muligheten for at konkurransen kan arrangeres i Aurskog-Høland hvor kommunen er svært interessert i å stille områder og fasiliteter til disposisjon. Vi har også sett på flere steder på Romerike. En slik konkurranse krever mye planlegging, plass og logistikk. Det viktigste er at området har muligheter til variasjon i scenarioene og mulighet for å samle oss på ettermiddagen for sosial hygge. Det er endel som må på plass før lokasjonen for konkurransen er endelig fastsatt.

– Det er viktig å konkurrere i eget fag, og det er meningen at det skal være moro å trene og øve, og å konkurrere! Vi i arbeidsgruppen utelukker ikke at det kan være naturlig å involvere andre nødetater i enkelte scenarioer, men vi er fortsatt på tegnebrettet.

Hvor mange lag?

– I utgangspunktet ser vi for oss rundt 20 lag. Antallet vil selvfølgelig avhenge av både tilgang på sponsorinntekter og organisatorisk kapasitet.

Hvor mange case?

Det vil bli cirka fem case-scenarioer. Konkurransen vil foregå over én full dag, og vi ser for oss to eller tre case før lunsj, og to eller tre etter. Lagene vil rullere fortløpende på de ulike casene, slik at man blir ferdig i løpet av ettermiddagen. Flere dommere vil være tilstede på hvert enkelt scenario og det vil være egne forhåndsbestemte kriterier og sjekklister for poenginndeling som er lik for alle.

Hva slags scenarioer?

– Det vil bli et bredt spekter av ulike caser, både traumer og medisinske. Det vil være hendelser som alle på en ambulanse kan oppleve å komme ut for i hverdagen. Her vil man ikke finne markører med lapper om halsen, det er bare nitrist. Dette skal både se realistisk ut og oppleves slik for de lagene som deltar. Vi håper å kunne benytte oss av dyktige sminkører fra for eksempel Fsan, Norsk Folkehjelp eller Røde Kors. Samtidig vil det være et behov for en del markører også. Her er alle de frivillige organisasjonene flinke til å stille opp, samt at både lærlinger og de nye paramedicstudentene fra HIOA kan bli spurt om å bidra. Dette er uansett noe vi tror alle aktører som engasjerer seg i prehospital akuttmedisin ønsker å være med på.

Hvem kan delta?

– I utgangspunktet ser vi for oss paramedics og ambulansearbeidere i tremannslag, men vi har diskutert om det hadde vært moro om et team fra legebilen (119) og luftambulansen meldte seg på også. Det ville jo bare være en ekstra utfordring både for oss og dem.

Og vinnerne?

– Får selvfølgelig masse heder og ære. Det vil bli en premieutdeling og samtidig vil det kanskje også være naturlig at de beste blir representanter for et norsk «landslag» i internasjonale konkurranser?

Hvem betaler?

– Internasjonalt pleier man å betale en liten egenandel for hotellovernatting og mat. Det gjorde vi også de første årene i Polen og fikk dekket det meste gjennom Fagforbundets stipendieordninger og lignende. De siste to årene har Prehospitalt senter ved Oslo universitetssykehus sett hvilken verdi dette gir som kompetansehevende tiltak, og har dermed dekket turen. Dette må avklares lokalt når man melder seg på. En eventuell egenandel vil også avhenge av den økonomiske støtten prosjektet får, avslutter Renngård.