NOU 2015:17 “Først og fremst”

Endelig! Den 04.desember mottok Bent Høie NOU 2015:17 “Først og fremst”.
Den anbefaler flere tiltak til forbedring og videreutvikling av den prehospitale tjenesten. Et helhetlig system for behandling utenfor sykehus er viktig for pasientsikkerheten.

En av verdiene som utvalget vektlegger er《Kvalitet i utøvelsen av tjenestene og kompetanse hos helsepersonellet》Selvsagt. Ingenting er viktigere den dagen man selv, eller noen man er glad i trenger hjelp.

Ferdighetstrening og simuleringsøvelser er et verdifullt kompetansehevende tiltak som det er altfor lite av i dag. Dessverre blir anbefalinger fra utredninger og rapporter lite verdt om det ikke følges opp med ressurser og handlingsvilje.

For som med alt annet må kunnskap og kompetanse både tilføres og vedlikeholdes. Det er avgjørende for å sikre kvaliteten i yrkesutøvelsen.
Det var også en av årsakene til at EMS Norway ble opprettet av de ansatte i ambulansetjenesten. Fordi som helsepersonell ønsker vi å gi pasientene våre best mulig behandling.

At samhandling og øvelse må settes i system nasjonalt har det vært bred enighet om lenge. Men prat og enighet utgjør ingen forskjell hvis det ikke blir utført i handling.

Så med bakgrunn i dette mener vi et nasjonalt ambulansemesterskap vil være et godt steg i riktig retning. Nå er tiden er inne for handling.

 

Kilde:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-17/id2465765/