Deltagere fra hele Norge klare for mesterskap!

Totalt 11 lag fra ambulansetjenestene ved alle de fire helseregionene kommer den 08.-10. september til Jessheim i Ullensaker kommune, klare for å konkurrere i det som blir Norges første nasjonale mesterskap i prehospital akuttmedisin.

Helse Sør-øst fikk innvilget en ekstra plass som sto ledig og stiller med totalt 5 lag. Ambulansetjenesten ved Oslo Universitetssykehus HF stiller med to lag fra Nedre- Romerike og Brobekk. Vestre viken HF stiller med lag fra både Ringerike og Drammen stasjon, samt at Vestfold sykehuset stiller et lag.

Fra Helse-Nord tar to lag i fra Harstad og Mo i Rana turen nedover for å vise «søringan» hvordan det skal gjøres. Helse-Vest stiller et kombinert lag med deltagere fra Bergen og Førde.

Helse Midt-Norge som lenge var savnet, ble etterlyst i sosiale medier og stiller nå opp med hele to lag fra Sør-Trøndelag og ett fra Namsos.

Til slutt vil vi berømme alle deltagerlagene som har tatt utfordringen og meldt seg på. Dere er tøffe, vi gleder oss til å ta dere imot!

Er du dommer, observatør, invitert gjest eller utstillerrepresentant under arrangementet og enda ikke registrert deg? Trykk her!