En milepæl for ambulansefaget

Ola Borstad Avdelingsleder for Ambulansetjenesten i Oslo/Aksershus
Ola Borstad
Avdelingsleder for Ambulansetjenesten i Oslo/Aksershus

Norsk ambulansemesterskap, det første landsdekkende mesterskapet i prehospital akuttmedisin nærmer seg med stormskritt. Totalt 11 flotte lag fra de 4 helseregionene stiller på vegne av Norges profesjonelle ambulansetjenester. En slik felles nasjonal satsning er en viktig milepæl i ambulansehistorien.

 
Som helseprofesjon er vi ennå svært unge. Vår tjeneste ved Oslo universitetssykehus HF feirer i år 100 år som motorisert ambulansetjeneste, ambulansearbeideren med fagbrev nærmer seg 20 år og nå til våren uteksamineres de første bachelor utdannede paramedicene fra HIOA.

 
Ved å satse på etableringen av et nasjonalt ambulansemesterskap skaper vi en arena hvor prehospital behandling og pasienten er i fokus. Det sørger for økt kompetanse og gir rom for at faget videreutvikles.

 

Konkurransen bidrar til trening og faglig fokus hos deltakerne. Det er noe som smitter over på både operativt personell og ledelse. Det bidrar igjen til å få oss til å tenke på mer enhetlige systemer, nasjonale prosedyrer og ”best practise”.

 
Er det noe forskjell på et hjerteinfarkt i Bodø eller Gjøvik? Hva er årsaken til at Helse Midt er på topp når det gjelder overlevelse ved hjertestans, hvordan kan vi andre lære av det?

 
Til nå har utviklingen av tjenestene vært preget av lokale initiativ og all ære til at nettopp disse svært dyktige resurspersoner har gått i led. Ambulansetjenesten videre må skapes gjennom godt samarbeid tjenestene imellom (nasjonalt og internasjonalt), vilje til å dele systemer, kunnskap og å inkorporere andres erfaringer. Det nasjonale samarbeidet og systemet rundt lærlingeordningen er et eksempel på dette.
Også denne gangen har ressurspersoner tatt initiativ og gått i bresjen for å skape et nasjonalt ambulansemesterskap.

 

Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus støtter dette arbeidet fordi vi tror på denne form for utvikling. Thomas Renngård har vært initiativtager og primus motor bak det nasjonale prosjektet og har sørget for å få med seg mange kompetente og ivrige personer i fra flere ulike tjenester.

 

Fagkonkurranser har vært arrangert rundt om i Norge tidligere og lærlingene gjør det systematisk gjennom yrkesopplæringen og worldskills norway. Nå blir det ett nasjonalt løft for alle de profesjonelle yrkesutøverne som til daglig arbeider ved en av landets 18 ambulansetjenester.

 
Jeg tror et ambulansemesterskap vil kunne bidra til å styrke faglig stolthet og yrkesidentitet gjennom å vise frem den fagkompetansen ambulansepersonell faktisk besitter. Kunnskap og kompetanseutveksling mellom ansatte på tvers av fylkesgrensene er verdifullt. Å skape et positivt mediebilde samt bidra til økt kunnskap og interesse hos publikum for prehospitalt arbeid vil være viktig med tanke på fremtidig rekruttering. Det handler om å ta stolthet i faget og vise frem yrket for nye potensielle søkere.

 
Det sies at det viktigste ikke er å vinne men å delta. Her er også deltakelsen det viktigste, og all honnør til de lagene som har tatt utfordringen. Men litt konkurranseinstinkt er også vel og bra da det motiverer en til å yte sitt beste.
Men uavhengig av hvem som havner på toppen av pallen i år og vinner muligheten til å få representere Norge internasjonalt i 2017, så vinner uansett pasientene våre på at vi blir en bedre ambulansetjeneste.

 
Lykke til alle sammen og velkommen til mesterskap den 8-10 september.

 

Ola Borstad
Avdelingsleder
Ambulansetjenesten i Oslo/Akershus