Podcast: Du puster for fort #4

NIHSS – Maren Ranhoff Hov – Episode #4

Hvordan undersøker nevrologen slagpasienten på sykehuset? 
Maren går igjennom NIHSS, en klinisk skår.