Hvilken betydning kan mesterskap ha for faglig utvikling i Norge?

 

EMS Norway og mesterskap. Hvilken rolle har dette –og kan ha for den faglige utviklingen i Norge? 

Ambulanse-Norge bærer preg av en uttalt faglig fragmentering, noe hele ambulansetjenesten lider under. Ulik behandling skal ikke forekomme sies det stadig under sykehusdebatten, det er lovfestet. Hva da med ambulansetjenesten? Den er beviselig svært forskjellig. Likeledes er det ingen enhetlige systemer, retningslinjer, prosedyrer eller lignende. Dette er jo kjent for oss alle. Videre er ikke kompetansen enhetlig,kompetansekrav skyves stadig innover i fremtiden, og ingen definerte karrieremuligheter med tanke på videreutvikling slik bla britene har. De har også utviklet nasjonale standariseringer, kvalitetssystemer og sjekklister for sikker og – risikoreduserende utøvelse av kritiske prosedyrer. De hadde tidligere som oss tjenester som varierte i innhold – og utøvelse av faget. Dette ble endret på og nå er prosedyrer enhetlig. Når vil vi se dette skiftet i Norge?

Vår ulike tjenesteutøvelse er det til syvende og sist pasienten som blir skadelidende for. Det er på tide at vi snart selv tar over rattet og krever forandring for fremtiden. Vi er på vei med den nasjonale bachelorutdanningen i paramedic, master i PHCC former studentene til å kunne ta en rolle i dette og vi har mange faglig sterke ildsjeler rundt om i lille Norge. Ildsjeler fortjener og bli sett og hørt så lenge man fremmer synspunkter – og meninger på en korrekt måte, meningsutvekslinger er ikke alltid vel fundamentert eller formidlet på en god måte, her må vi selv sørge for en saklig og god debatt. Det må vises repsekt for de ulike synspunktene – og aktørene samt fokuseres på et fortsatt godt samarbeid. Men da må man komme over de barrierer som ofte geografiske grenser mm. trekker opp. Her er EMS-mesterskapet en perfekt møteplass for dette. Det er viktig at de ulike lagene i tillegg til konkurransen også er ambasadører for sitt område.

Vår ulike tjenesteutøvelse er det til syvende og sist pasienten som blir skadelidende for. Det er på tide at vi snart selv tar over rattet og krever forandring for fremtiden. – Ole Anders Besseby

Kanskje det burde arrangeres formaliserte forumsmøter med aktuelle parter fra ulike nivåer under disse mesterskapene? En årlig møteplass for fagfolk på ulike nivåer fra de ulike tjenestene.Det er viktig å unngå parallelle prosesser, men dette burde vært i tråd med hensikten bak hele mesterskapet. EMS-mesterskapet er et perfekt møtested for å se på synergier på tvers av tjenesteområder, hva er fellenevnere og hva kan vi lære som beste praksis fra hverandre? Kanskje man burde lansere en fagpris også med et fagstipend? Dette kan være en katalysator for å fremme fagutvikling basert på evidens – og forskning. Da er vi kommet et stykke på vei. EMS- mesterskapet vil da styrke sin posisjon som den fagfremmende organisasjon den faktisk er, all ære til ildsjelene i EMS Norway som har startet denne bevegelsen!

Skrevet av: Ole Anders Besseby, Sykepleier/ Paramedic / masterstudent PHCC – UiS / Fasilitator – og kontaktlærer OsloMet