– Dette er med på å forme fremtidens ambulansetjeneste, sier ambulansesjef Ola Borstad ved Oslo universitetssykehus.

© Fredrik Naumann/Felix Features

 

 

Saken er sakset fra OUS sine sider. Les den opprinnelige saken i sin helhet her 

 

Av Mona Rønningsen
Publisert 06.06.2018
Sist oppdatert 08.06.2018

 

IDÉ
– Helt siden jeg for første gang deltok i et internasjonalt mesterskap sammen med Øyvar Sørensen fra Norsk Paramedic forening, har vi stilt oss følgende spørsmål: Hvorfor har vi ikke noe slikt i Norge?

Paramedic Thomas Renngård ved OUS kontaktet Innovasjonsavdelingen i april 2015 og fortalte om sitt ønske om å etablere en nasjonal treningstradisjon med NM i prehospital akuttmedisin som skulle bli en årlig begivenhet for å øke kompetanse, kunnskap og yrkesstolthet i ambulansetjenesten. Det tok ham 1 1/2 år med iherdig jobbing og utholdenhet før gjennomføring av det første norske ambulansemesterskapet ble en realitet!

PROSJEKTETS BETYDNING
Det å etablere et NM i prehospital akuttmedisin har potensielt stor nytteverdi på flere områder:
Ambulansetjenesten:

Kompetansehevende for yrkesutøverne
Ved å samle beslutningstakere fra alle nivåer i ambulansemiljøet skapes også en arena for at fagutøvelse og prosedyreverk kan utvikles til å få en større nasjonal konsensus
Økt yrkesstolthet og profesjonsidentitet. Kunnskap og erfaringsutveksling på tvers av fylker og foretak.
Kompetanseoverføring til avdeling og HF, bedring av tjenesteutføring og pasientbehandling
Positivt mediebilde

Samfunnsgevinst
Konkurranseaspektet er med å motivere deltagerne til å trygt bevege seg ut av sine komfortsoner. Spenningselementet vil få deltagerne til å yte sitt beste. Samtidig kan arrangementet med en bred medieeksponering også kunne bidra til:

  • Å skape større interesse hos publikum/lekfolk for faget og gi en større forståelse av hvordan «kjeden som redder liv» fungerer ved alvorlige hendelser
  • Sette fokus på viktigheten av å trene på samhandlingen nødetatene i mellom ved for eksempel en masseskadehendelse.
  • Økt kunnskap om livreddende tiltak
  • Øke rekrutteringen til ambulanseyrket

RESULTAT

Hovedmål i forprosjektet var å samle nødvendige ressurser hos faglige aktører og markedsaktører bak arrangementet i et felles samarbeidsprosjekt. Interesseorganisasjonen EMS Norway (Emergency medical services Norway) er etablert og første mesterskap ble arrangert 8. til 10. september 2016.

Status juni 2018: Nytt NM arrangeres 5. til 7. september 2018, Ullensaker.

Vant utdanningspris 2018:

Ambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS) fikk pris i dag for innføringen av modellen med «medisinsk teamkonkurranse i prehospital akuttmedisin i 2018. Les mer på OUS sider.