Det første studentlaget fra OsloMet

Siste nytt er at vi har fått gleden av å kunne annonsere at paramedic linjen ved OsloMet stiller med det som kommer til å bli landets første studentlag i profesjonell konkurranse dette året!

 

Når du avholder arrangementer er realiteten den at deltagere noen ganger faller fra. Denne gangen måtte ett av lagene fra Stavanger dessverre melde avbud. Ved paramedic linjen på OsloMet har dem ivret etter å få mulighet til å stille et studentlag. Tidligere har vi sagt nei da dette i utgangspunktet fordrer en egen studentklasse noe vi foreløpig ikke har hatt et opplegg for. Selv om det hele tiden har vært en målsetning for oss å prøve få til en sånn form for klasseinndeling av konkurransen på sikt.

 

Men nå da muligheten først bød seg så hvorfor vente? Vi kastet oss rundt når vi fikk beskjeden om at en lagplass var blitt ledig og hørte om OsloMet kunne være interessert i å ta utfordringen. Å jammen gjorde dem ikke det! De trommet sammen et lag på rekordtid og vi gleder oss til å få lov til å ta i mot landets første studentlag i profesjonell konkurranse.

 

Forhåpentligvis vil dette være med å skape et startgrunnlag til å bygge videre på når det gjelder å etablere en egen studentklasse i fremtiden.

 

Studentlaget fra OsloMet 2018 (inkludert reserve):

Erik Sjøholt Morsund

Brage Målsnes

Marcus Ravneberg

Espen Hald