Møt teamet bak: Aud Trondhjem, «økonomidirektør» og regnskapsansvarlig

Aud Trondhjem, regnskapsansvarlig kasserer i EMS Norway. Foto: Thomas Renngård

 


 

«Økonomidirektøren» 

 

I alle lag og foreninger så er det en som sitter som ansvarlig vaktbikkje for pengesekken. Hos oss er dette Aud Trondhjem. Så selv om kanskje ikke pengesekken vår er så veldig stor er vi utrolig glad for at vi har Aud til å passe på den for oss. 

Aud jobber til vanlig som regnskapsmedarbeider i prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus og hun takket kontant ja da hun fikk spørsmålet om hun ville ta vervet som kasserer hos oss i EMS Norway for knapt et år siden. Det er dama si det! 

Vi er ikke så flinke når det gjelder å dele ut fjonge titler til hverandre i EMS Norway. Men vi gleder oss over å ha fått en så dyktig «økonomidirektør» som Aud med oss på laget.