Gratulerer med vel gjennomført mesterskap!

Thomas Renngård leder av EMS Norway
Thomas Renngård, leder av EMS Norway. ©Fredrik Naumann/Felix Features
Thomas Renngård leder av EMS Norway
Masseskade scenario i sentrum av Jessheim, en del av nasjonalt ambulansemesterskap 2018 arrangert av EMS Norway på Ullensaker.
© Fredrik Naumann/Felix Features

 

Gratulerer med vel gjennomført mesterskap!

 

Aller først gratulerer til alle deltagerlagene med vel gjennomført mesterskap. Det er utrolig tøft av dere å tørre stille opp og konkurrere i eget fag på denne måten, og dere har all grunn til å være stolte av innsatsen. Vel blåst!

Så er det en gang alltid slik at med et firesifret antall mulige poeng i potten er det mange faktorer som spiller inn og marginene skiller som alltid. Men ingen av «pasientene» på mesterskapet har tatt varig skade og alle fremtidige har tjent på det. Gratulerer til Oslo universitetssykehus med lagene fra Lørenskog og Jessheim ambulansestasjon som tok henholdsvis 1. og 2.plass i år. Nord-Trøndelag HF med laget fra Stjørdal og 3.plassen. I tillegg stilte paramedicstudiet ved Oslo Metropolitan University (OsloMet) med vårt aller første studentlag, de gjorde det skarpt!

Men vi hadde det jo morsomt vi andre også eller? Det så i hvert fall ut som de fleste storkoste seg og det helt uavhengig av hvilket fylke, foretak eller organisasjonstilhørighet man hadde. I to dager var vi en eneste stor prehospital familie akkurat slik intensjonen med EMS Norway har vært hele tiden. Flere har blitt kjent med kolleger i fra andre deler av landet, og vi har lært og høstet erfaring av hverandre. Vi har behandlet de samme pasientene med de samme sykdomstilstandene og skadene, men også kanskje opplevd at pasientbehandlingen ikke alltid er lik da de lokale prosedyrene våre fortsatt skiller. Det er underlig i en statlig nasjonal ambulansetjeneste anno 2018.

Felles retningslinjer – et stykke igjen

Nasjonale behandlingstandarder og prosedyreverk prehospitalt er et stort lerret å skulle bleke. Altfor stort alene, men mindre og mindre jo flere som jobber sammen om det. Jeg er dessverre redd det fortsatt vil gjenstå endel ubehandlet lerret også i 2020. Men det går hele tiden fremover; også i statlige helseforetak, og pasientene kan være trygge på at de vil få den beste behandlingen som er med så mange dyktige folk som denne runden nasjonalt ambulansemesterskap har vist at vi har i tjenesten.

Akkurat som for to år siden gikk også dette mesterskapet av stabelen i Ullensaker i Akershus. Men mye har skjedd med EMS Norway siden 2016. Fra å være en liten sekterisk gruppe med idealister har vi vokst til å bli en stor og variert EMS familie. Vi har fått flere gode medarbeidere innad, samarbeidspartnere og deltagende helseforetak, noe jeg tror at årets mesterskap også gjenspeilte.

Så til slutt vil jeg takke alle som har vært med å bidratt til et særdeles vellykket mesterskaps-arrangement. Dette vil uten tvil gå inn i historiebøkene som tidenes beste og hadde aldri gått uten all den hjelp og positivitet fra kolleger, ledere og andre frivillige som har stilt opp og bidratt underveis i arrangeringen. Jeg er ydmyk over å være en del av et så flott kollegium som vårt!

Tusen tusen takk 

Beste hilsen

Thomas Renngård, leder EMSNOR


Se helseminister Bent Høie sin hilsen til deltagerne på nasjonalt ambulansemesterskap her (Youtube)

Les mer om mesterskapets første dag i ambulanseforum artikkel 

Les hva mesterskapets andre dag inneholdt her (ambulanseforum artikkel forts.)