Norsk hjertestansregister årsrapport for 2017 er klar

Laget fra Jessheim i aksjon under nasjonalt ambulansemesterskap 2018 arrangert av EMS Norway på Ullensaker. © Fredrik Naumann

Norsk hjertestansregister årsrapport for 2017

med plan for forbedringstiltak

 

Norsk hjertestansregister har nå lagt ut årsrapporten for 2017. Utdrag fra sammendrag og hovedfunn (sakset): I 2017 rapporterte alle norske helseforetak (HF) med ambulansetjeneste data om hjertestans utenfor sykehus. I 2017 var antall hendelser som fyller inklusjonskriteriene i Norsk hjertestansregister 3172.

Registeret ble etablert i 2002 av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS), og fikk status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2013. Formålet med registeret er å monitorere helsehjelpen til hjertestanspasienter både utenfor og på sykehus, og bidra til en forbedring i behandlingen av denne pasientgruppen.

 

Trykk her for å laste ned hele årsrapporten for 2017 (PDF)

Besøk kvalitetsregistrenes egne sider for å lese mer (link til nettside)

 

Hovedfunn

  • Alle sykehus leverer data for hjertestans utenfor sykehus
  • Bare 18 av 52 sykehus leverer data for hjertestans på sykehus
  • Halvparten av alle hjertestans nås innen 9 minutter
  • Hele 84 % av hjertestanspasientene får hjerte- lungeredning. før ambulansen kommer
  • 13 % av alle hjertestanspasienter får tilkoblet en hjertestarter før ambulansen ankommer

I tillegg viser registeret at 14 % av alle pasienter hvor ambulansen starter behandling, overlever mer enn 30 dager, og 83 % av overleverne har god nevrologisk funksjon. Alle helseforetak rapporterer data på hjertestans utenfor sykehus til Norsk hjertestansregister.