Handicare er stolt støttespiller av ambulanselandslaget

Handicare er opptatt av og drive frem gode og innovative produktløsninger som gjør jobben til ambulansepersonellet lettere.

Vi tror at trening på medisinskfaglige ferdigheter gjennom slike mesterskap er med på å fremme kompetansen hos det enkelte personellet, og spiller en viktig rolle i å fremme trygg og god pasientbehandling.

Vi er derfor svært stolte over å få anledning til å være hovedsamarbeidspartner og støttespiller til Norges ambulanselandslag.

Les mer om Handicare Norge:


https://www.handicare.no