Innkalling til årsmøte 2020

Innkalling årsmøte 2020

Styret i EMS Norway kaller herved inn til årsmøte for 2020.

Sted: OUS Ullevål, bygg 37B

Tid: mandag 10. februar 2020, kl. 18:00

Alle er velkommen til å komme på årsmøte men kun medlemmer med betalt kontingent inneværende år er stemmeberettiget.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 14 dager før møtet.

Saksliste vil bli gjort tilgjengelig innen 1 uke før møtet.

For øvrig vises til vedtektene. Det vil bli lett servering.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

På vegne av styret,

Markus S. Wyller, konstituert leder

(Sign.)

Last ned saksliste i linken under: