Nasjonal spørreundersøkelse: Faglig trening i jobbhverdagen

Nasjonal spørreundersøkelse: Faglig trening i jobbhverdagen

Hvor mye øver ambulansepersonellet i Norge på fag i hverdagen? Ta undersøkelsen og bli med i en masteroppgave.


En nasjonal spørreundersøkelse om faglig trening i hverdagen fra Johannes Strand, som går på masterstudiet Prehospital Critical Careved Universitetet i Stavanger.

Les også saken i ambulanseforum

Å holde seg faglig oppdatert og beredt til å møte utfordringene jobben gir oss er essensielt for å ha god kvalitet i ambulansetjenesten.

Det skjer mye bra faglig trening rundt om på ambulansestasjonene i Norge.

Vi vet også at det er utfordrende å komme i gang med trening. Hvor mye vi som ambulansepersonell trener varierer, og i denne undersøkelsen ønsker vi å kartlegge hvor mye faglig trening og oppdatering som skjer i hverdagen.

Ta undersøkelsen her

Les informasjonsskriv om undersøkelsen her (PDF)Last ned

Hvordan kan man skape en kultur for faglig trening og oppdatering i ambulansetjenesten? 
Spørreundersøkelsen er en del av en studie hvor målet er å finne ut hva som må til for å skape en god kultur for faglig trening i hverdagen.

Er det mulig å lage en «tiltakspakke» som ambulansetjenestene kan ta i bruk for å bidra til mer og bedre faglig trening i hverdagen?

Hva gjør at det blir faglig trening? 
Hvilke faktorer som påvirker hvor mye trening det blir, er sentrale spørsmål i studien.

Hvor mye betyr størrelsen på stasjonen og hvor mange det er på jobb for om det skjer faglig trening?

Hvor motivert er dere for trening? Hva tror dere må til for å skape en kultur for faglig trening?

For å få svar på dette trenger vi hjelp fra ambulansepersonell i hele Norge! Jo flere som svarer jo bedre svar får vi.

Spørreundersøkelsen – Hvem, hvor, hvordan og når – og kan jeg være anonym? 
Spørreundersøkelsen skjer på nett og det skal sendes ut til alt ambulansepersonell i Norge som en link i en e-post. Denne eposten sendes via fagledelsen i foretakene.

Spørreundersøkelsen sendes ut nå i februar og løper ut mars. Spørreundersøkelsen spør ikke etter personopplysninger og er anonym.

For mer informasjon kontakt: Johannes Strand | student ved master in Prehospital Critical Care, Universitetet i Stavanger | e-post: johannesstrand@me.com

Om studien: Studien gjøres i forbindelse med masteroppgave ved Universitetet i Stavanger.

Johannes Strand har jobbet i ambulansetjenesten ved UNN siden 2006, på ambulansestasjonen i Lødingen som er en distriktstjeneste med en døgnambulanse og en dagambulanse. Han har vært fagutvikler siden 2009, er nå i permisjon og jobber ved Paramedisinutdanningen ved UiT Norges Arktiske Universitet. 

Unn Sollid Manskow er veileder på masteroppgaven, og jobber til daglig som forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.


Siste fra aktuelt: