Ambulansepersonell i tiden med Coronavirus: ikke vær dum

Ambulanza-virus-infettivo-1
Ambulance drivers in times of Coronavirus: don’t be silly
Foto: Emergency Live

Alvorlighetsgraden av coronavirus er for alle et problem som ikke må legges til side. Spesielt må førstelinjetjenesten med paramedics og ambulansearbeidere i ethvert hjørne av verden være veldig forsiktige fra nå av.

Originaltekst artikkel italiensk, publisert i Emergency Live 10.03.20

Ikke vær en «pataca»!

Det siste ansatte i ambulansetjenesten må gjøre i disse dager er å oppføre seg som «patacaer». I Italia forårsaker koronavirusutbrudd alvorlige vansker for befolkningen og både sykehus og den prehospitale tjenesten er i alvorlig nød. På lokal dialekt er begrepet “pataca” definisjonen på en “uforberedt” person som rusler opp til potensielt farlige situasjoner. Ingen first respondere eller ambulansearbeidere kan oppføre seg som en «pataca», minst av alt i disse dagene.

Det italienske helsesystemet og hele landets økonomi er nå i krise på grunn av dette koronavirusutbruddet. De siste ukene har de kjempet en håpløs krig for å forhindre spredning. Situasjonen gir dramatiske konsekvenser for folkehelsen men også når det gjelder ressursforsyning. Siden for noen uker siden florerte medisinsk materiale på lagerene i helsesystemet. Nå er situasjonen verre.

Gjenoppta de gamle vanene

Det vi trenger å gjøre er å bruke kunnskap, ferdigheter og ydmykhet i utførelsen av yrket vårt. La oss legge til side ideen om å bare tenke på oss selv og fokusere på hva som er best for alle. Mellom de forskjellige helseorganisasjonene må vi prøve å resonnere i faglige og vitenskapelige termer, uten å få panikk eller ukontrollerte engstelser knyttet til faktorer som ikke er vitenskapelig reflektert.

La oss først bestrebe oss på å gjenoppta de gamle vanene, som å rengjøre ambulansen i begynnelsen og slutten av hvert skift. Spesielt er det en god vane for ambulansepersonell generelt å rengjøre rattet og førerhuset til ambulansen, og også ta hensyn til de mest skjulte og ofte glemte delene, for eksempel bak setene.

La oss først bestrebe oss på å gjenoppta de gamle vanene, som å rengjøre ambulansen i begynnelsen og slutten av hvert skift.

Samarbeidet mellom vaktmannskapet må føre til at alle utfører de samme smitteverntiltakene, som desinfisering og vask av sykekupe og felleslokaler. Være spesielt oppmerksom på typisk rekkverk, dørhåndtak, ratt og deler som er mest i kontakt med flere, eksempel sideskinnene til båren og skuffer.

Ambulansepersonell og first respondere må utføre sjekklistene nøye fremover, med ekstra fokus på personlig smitteverneutstyr til å håndtere kontakt med pasienter som er berørt av coronavirus.

Det er viktig å lese gjennom nye og oppdaterte prosedyrer som legges ut samt føringer fra sentrale helsemyndigheter. Hvert land oppdaterer systematisk informasjon og talldata fra hele verden i kunnskapsdatabasen om coronavirus.

Ikke vær en bedreviter

Ingen kan forhåndstolke effekten av nye prosedyrer, preventive tiltak og retningslinjer utelukkende ved hjelp av sitt eget begrensede kunnskapsgrunnlag. Selv om mange av oss godt kan være skeptiske må vi huske hva vi jobber med. Vi er i kontakt med veldig mange andre, både pasienter og kolleger, for deres sikkerhet må vi følge indikasjonene.

I et nøtteskall kan en undervurdering av problemet potensielt forårsake store helseutfordringer. På samme måte som ovennevnte vurdering også kan bidra til å forårsake utfordringer som følge av unødig bruk av utstyr og ressurser som i stedet burde avgrenses til reelle behov. På andre siden kan krisemaksimering og overvurdering av risiko bidra til å formidle uberettigede bekymringer hos almennhet og brukere.

Ett av tallene som har vært mest bekymringsverdig under opptakten av smitteforløpet til COVID-19 var den ekstreme påkjenningen alle henvendelsene fra publikum medførte for AMK. Rollen vi spiller som nødetat i samfunnet innebærer absolutt ikke å svare på spørsmål av helsemessig art og eventuell nysgjerrighet fra innbyggerne. Selv må vi være bevisste på å bidra med informasjonspredning og henvise folk til andre samtalepartnere ved å ta i bruk lokale og nasjonale avgiftsfrie nummer.

Avslutningsvis skal vi også huske på at som profesjonelt helsepersonell ikke må la oss gripe av panikk generert av angst, frykt og mangel på objektivitet. Rasjonell bruk av ressurser, gode daglige vaner og rutiner, fokus på reelle behov fører til en bedre og sikrere hverdag. Det gir en proporsjonal respons og er grunnlaget for den funksjonen yrkesrollen vår som førstelinjebehandler utgjør.

Emergency Live @http: //www.twitter.com/emerglive


Les også: