Author Archives: EMS Norway

EMS Norway status ambulansemesterskap

EMS-video tumbnail

Status nasjonalt ambulansemesterskap: Nasjonalt ambulansemesterskap måtte dessverre utgå i 2020 grunnet Covid-19 situasjonen som hele Norge står oppi. Det er selvfølgelig ikke forsvarlig å gjennomføre en ansamling av høy-kompetent akuttmedisinsk personell av så stor skala når en pandemi pågår. Vi planlegger nå en gjennomføring av nasjonalt ambulansemesterskap i November 2021. Det er en glede å […]

Ambulansepersonell i tiden med Coronavirus: ikke vær dum

Ambulanza-virus-infettivo-1

Alvorlighetsgraden av coronavirus er for alle et problem som ikke må legges til side. Spesielt må førstelinjetjenesten med paramedics og ambulansearbeidere i ethvert hjørne av verden være veldig forsiktige fra nå av. Originaltekst artikkel italiensk, publisert i Emergency Live 10.03.20 Ikke vær en “pataca”! Det siste ansatte i ambulansetjenesten må gjøre i disse dager er […]

Forskning: Simuleringsbasert teamtrening virker

Trening av tverrprofesjonelle team med bruk av simulering brukes særlig ved forberedelse til akuttmedisinske situasjoner. Og det virker, skriver Guttorm Brattebø, Hege Langli Ersdal og Torben Wisborg i Tidsskrift for Den norske legeforening. Det foreligger nå god dokumentasjon for at slik trening har betydning for pasientene, skriver forfatterne av forskningsartikkelen. 1.mars 1977 skjedde verdens hittil verste […]