Category Archives: Uncategorized

Ambulansepersonell i tiden med Coronavirus: ikke vær dum

Ambulanza-virus-infettivo-1

Alvorlighetsgraden av coronavirus er for alle et problem som ikke må legges til side. Spesielt må førstelinjetjenesten med paramedics og ambulansearbeidere i ethvert hjørne av verden være veldig forsiktige fra nå av. Originaltekst artikkel italiensk, publisert i Emergency Live 10.03.20 Ikke vær en “pataca”! Det siste ansatte i ambulansetjenesten må gjøre i disse dager er […]

Forskning: Simuleringsbasert teamtrening virker

Trening av tverrprofesjonelle team med bruk av simulering brukes særlig ved forberedelse til akuttmedisinske situasjoner. Og det virker, skriver Guttorm Brattebø, Hege Langli Ersdal og Torben Wisborg i Tidsskrift for Den norske legeforening. Det foreligger nå god dokumentasjon for at slik trening har betydning for pasientene, skriver forfatterne av forskningsartikkelen. 1.mars 1977 skjedde verdens hittil verste […]