Category Archives: Uncategorized

Nye utdanningstilbud i ambulansefag kommer på plass i Østfold

Flere nye utdanningstilbud i ambulansefag er i ferd med å komme på plass i Østfold skriver sykehuset Østfold på sine nettsider: Ambulansetjenesten har behov for personell med økt kompetanse, både for å ivareta pasientsikkerheten og befolkningens behov. Halvparten av ambulansearbeiderne i Sykehuset Østfold har allerede tilleggsutdannelse, og med nye videreutdanningsmuligheter styrkes kompetansen ytterligere. Før jul ble […]

Innkalling til årsmøte 2020

Innkalling årsmøte 2020 Styret i EMS Norway kaller herved inn til årsmøte for 2020. Sted: OUS Ullevål, bygg 37B Tid: mandag 10. februar 2020, kl. 18:00 Alle er velkommen til å komme på årsmøte men kun medlemmer med betalt kontingent inneværende år er stemmeberettiget. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende […]

Forskriftsfesting av krav til responstid – En medalje uten bakside?

Vi bør være skeptiske til at responstid som eneste kvalitetsindikatoren det fokuseres på for prehospitale tjenester. Fremover må det jobbes for å etablere flere kvalitetsindikatorer som går på kvalitet, kompetanse, pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og overlevelse. Det ensidige fokuset på responstid må opphøre!

Konkurranseklare i innlandet

Det er spennende, morsomt og lærerikt. Det er fagutvikling, teamtrening, kompetanseheving og pasientsikkerhet. Det handler om å redde liv. Vi snakker om å konkurrere i prehospital akuttmedisin, det er duket for en ny runde ambulansemesterskap. Hvem er best i Innlandet? Svaret får vi i morgen fredag 6.september. Fredag braker det løs igjen med blinkende blålys […]