Handicare er opptatt av og drive frem gode og innovative produktløsninger som gjør jobben til ambulansepersonellet lettere.

Vi tror at trening på medisinskfaglige ferdigheter gjennom slike mesterskap er med på å fremme kompetansen hos det enkelte personellet, og spiller en viktig rolle i å fremme trygg og god pasientbehandling.

Vi er derfor svært stolte over å få anledning til å være hovedsamarbeidspartner og støttespiller til Norges ambulanselandslag.

Les mer om Handicare Norge:


https://www.handicare.no