Avtroppende styreleder Oddbjørn Hagen under åpningen av fjorårets ambulanseforum. Foto: Thomas Renngård / EMS Norway

Innkalling årsmøte 2020

Styret i EMS Norway kaller herved inn til årsmøte for 2020.

Sted: OUS Ullevål, bygg 37B

Tid: mandag 10. februar 2020, kl. 18:00

Alle medlemmer med betalt kontingent inneværende år er velkomne.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 14 dager før møtet.

Saksliste vil bli gjort tilgjengelig innen 1 uke før møtet.

For øvrig vises til vedtektene.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

På vegne av styret,

Markus S. Wyller

Konstituert leder

(Sign.)