[et_pb_section admin_label=»section»][et_pb_row admin_label=»row»][et_pb_column type=»3_4″][et_pb_text admin_label=»Tekst» background_layout=»light» text_orientation=»left» use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid»]

EMS Norway mesterskapsregler

 

Sted: Ullensaker kommune, Scandic Oslo Airport Hotel.
Tidspunkt: 8 – 9 september 2016.
Transport og opphold:
Transport og oppholdskostnader må dekkes av de deltagende team.
Registrering:
Alle deltagere må registrere seg hos EMS sekretariatet den 08.09 i tidspunktet mellom 1400 og 1500. sekretariatet befinne seg på Scandic Oslo Airport Hotel.
Fokus:
Mesterskapet vil fokusere på evnen til teamarbeid, ferdigheter, erfaring og evnen til å løse utfordringene som teamene vil møte i konkurransen.

 

Teamsammensetning:
Prehospitalt personell fra hele Norge kan melde seg på konkurransen. Alle lag må inneholde en teamleder pluss ytterligere to teammedlemmer.
Alle lagsmedlemmene må enten være ambulansearbeider, paramedic, sykepleier, student/lærling under utdanning eller lege i prehospital tjeneste. Teamet skal speile ett vaktlag i ordinær tjeneste. Teamene bør vurdere et backup alternativ for gruppemedlemmene, med tanke på sykdomsfravær eller annen årsak til fravær.
Teamene kan fritt velge hvem som skal være teamleder under hvert enkelt scenario, hvem som innehar rollen som teamleder skal formidles til dommerne på scenariostedet.

 

Antall deltakende team:
10 lag fra hele Norge kan delta i konkurransen, plassene tildeles etter først til mølla prinsippet. Men EMS Norway påberoper seg rett til å gjøre unntak før søknadsfristens utgang, dette for å oppnå bredest mulig deltagelse fra alle HF.

 

Gjennomføring konkurranse

 

Regler
• Torsdag kveld 8 september starter konkurransen med en fellesstart, hvor første scenario presenteres.
• Fredag vil teamene deles i to grupper A og B. Gruppe A starter først på formiddagen og gruppe B fortløpende når scenarioer blir frigitt. Fredagen vil inneholde 6 scenarioer/ ferdighetstester.
Hvert scenario vil bli bedømt av to dommere, scenarioene vil kunne bli utført både innendørs og utendørs.

I tillegg til scenariodommer vil det være en jury bestående av 3 hoveddommere, disse er:
• Dr.med. Jan Erik Nilsen. Daglig leder ved NAKOS.
• Dr. Anne Cathrine Braarud. Avdelingsoverlege ambulansetjenesten Oslo Akershus, leder for pasientsikkerhet og kvalitetsutvalget OUS.
• Steinar Olsen Paramedic, direktør i prehospital akuttmedisinsk avdeling i Helsedirektoratet.

Alle team medlemmer skal bære uniform under konkurransen og under premieutdelingen. Premieutdelingen vil bli holdt under festmiddagen fredag 9 september, på Scandic Oslo Airport Hotel.
Scenarioene vil bli presentert og gjennomført på norsk. Scenarioene er kvalitetssikret og godkjent av NAKOS.
Under scenarioene vil det blant annet kunne bli brukt pasientsimulatorer og/eller pasientmarkører. Følgende vitale parametere kan opplyses eller simuleres på medisinteknisk monitor.
• EKG. Hjerterytme avl II.
• Puls.
• Spo2.
• Eco2.
• Temperatur.
• Ikke invasivt Blodtrykk.
• Respirasjonsrate.

I tillegg kan følgende prosedyrer gjennomføres på pasientsimulatorer.
• AHLR.
• Luftveissikring/ håndtering.
• Avlastning av trykkpneumothorax.
• IV / IO tilgang.
• Defibrillering.
• Auskultasjon av hjerte og lunger.
Senarioene vil bli avsluttet etter maximumstid på 10 minutter.
Mekanisk HLR medisinsk teknisk utstyr tillates. Medisinsk teknisk utstyr med nåtids tilbakemelding tillates. Diagnostisk medisinsk teknisk utstyr som ultralyd tillates ikke.
Hvert enkelt lag kan medbringe eget kjøretøy med det medisinsk tekniske, forbruksutstyr og medisiner/placebo som benyttes i egen tjeneste.
EMS Norway vil stille til disposisjon, ambulanse med nødvendig medisinsk teknisk utstyr og forbruksutstyr, mulitimonitor LP15, placebo medikamenter etter oversendt liste og forespørsel, for de lagene som ikke stiller med eget utstyr.
Det er teamenes eget ansvar å påse at det nødvendige og adekvate utstyr forefinnes i utlånt ambulanse.
Det er viktig å medbringe nok medisiner/placebo, forbruksmateriell for å kunne ha tilstrekkelig materiell til å kunne gjennomføre alle scenarioene.

 
Fair Play.
Teamene skal ikke dele informasjon om scenarioene som de har kunnskap om under konkurransen til de andre lagene, teamene tillates heller ikke å observere eller på annen måte skaffe seg informasjon om scenarioene, før de skal delta i scenarioet. Brudd på denne regelen vil kunne medføre diskvalifisering fra konkurransen.
Alle teamene og dommerne må signere en fair play kontrakt, denne inneholder også en aksept hvor man godtar filming og fotografering under konkurransen. Filmer og foto kan fritt benyttes av EMS Norway og deres samarbeidspartnere. Denne må aksepteres av alle deltagere og dommere.

 
Gjennomføring:
EMS Norway vil utarbeide en tidsplan som hvert enkelt team vil få utlevert før konkurransens start. Teamene må være klare til innsats på bestemt sted, minimum 15 minutter før tidspunktet avsatt på tidsplanen. Hvis teamene ikke møter opp til fastsatt tid, vil dette kunne føre til diskvalifisering.
For hvert enkelt scenario er det avsatt en tidsramme, tidsrammen begynner når teamene har fått den nødvendige informasjonen for å starte scenarioet. Når tiden avsatt til hvert enkelt scenario er brukt, vil dommeren avslutte scenarioet og ingen poeng vil bli gitt etter dette tidspunktet.
Transporttid mellom og til scenarioer er ikke medregnet i denne tidsplanen. Ved transport mellom scenarioer og på offentlig vei, gjelder de på stedet gjeldende trafikkregler. Blålys og sirener brukes ikke under transport til og fra, men kan benyttes ved scenarioer, hvis teamet mener dette er av betydning i det aktuelle scenarioet.
Teamene vil få melding fra «AMK» om sted og type hendelse før transportetappe til scenarioet.
Under scenarioet vil det enkelte team få informasjon om hendelse, pasientstatus og relevant åstedsinformasjon fra dommerne. Informasjon nødvendig for å kunne starte nødvendig behandling vil man få ved å undersøke, enten pasientsimulator, pasientmarkør og eller i kommentar/ svar fra dommer eller simulatoroperatør. Dommer eller simulatoroperatør vil kun kunne gi opplysninger på konkrete og direkte spørsmål fra teamet/ leder. Alle spørsmål må være direkte tilknyttet scenarioet.
Teamene tillates ikke å utføre medisinske behandlingstiltak på pasientmarkører som IV/IO, avlastning og luftveissikring. Slike tiltak skal kun utføres på pasientsimulatorer. Hvis slike behandlingstiltak er ønskelig overfor pasientmarkører skal slike behandlingstiltak forklares i detalj og simuleres i nåtid. Det anmodes om forsiktighet ved avdekking og palpering av pasientmarkører, bluferdighet.

 
Scoring.
Hvert behandlingstiltak, inkludert sikkerhets, åstedsvurdering og pasientundersøkelse er gjenstand for poengscoring. Behandlingstiltak er forankret i nasjonale veiledere fra Helsedirektoratet og tiltaksprosedyrer utarbeidet av de enkelte Helseforetak, MOM – FRAM, samt PHTLS, AMLS.
Det laget som har høyeste score etter endte scenarioer, vil utropes til det vinnende laget.
Dommerens scoringer er definitive, det gis kun klageanledning som har bakgrunn i scenarioer, der ett eller flere team mener seg å ha vært utsatt for ulik gjennomføring av scenarioer. Likeledes gis det klageanledning hvor ett eller flere team mener at arrangøren ikke har oppfylt sin informasjonsplikt vedrørende scenarioer, eller hvor arrangøren ikke har stilt adekvat utstyr til disposisjon.

 

 

Klage
Dommerens scoringer er definitive, det gis kun klageanledning som har bakgrunn i scenarioer, der ett eller flere team mener seg å ha vært utsatt for ulik gjennomføring av scenarioer. Likeledes gis det klageanledning hvor ett eller flere team mener at arrangøren ikke har oppfylt sin informasjonsplikt vedrørende scenarioer, eller hvor arrangøren ikke har stilt adekvat utstyr til disposisjon.
Ved uforskyldt feil ved medisinsk teknisk utstyr, vil nytt utstyr fremskaffes og scenarioet kjøres på nytt. Klagene skal meldes til EMS Norway sitt sekretariat så snart man har en berettiget klage. Klagen må fremsettes umiddelbart etter gjennomført scenario. Retten til å fremsette klage bortfaller etter konkurransens slutt. Klagene vurderes og avgjøres av hoveddommerne.

 

 

Tildeling.
• EMS Norway mesterskap trofé
• Tittelen norgesmestere i prehospital akuttmedisin
• Representanter for Norge i utenlandsk konkurranse i 2017.
• Invitasjon til å forsvare mesterskapstittelen i neste nasjonale konkurranse
• En ukes kurs/treningssamling hos SAFER i Stavanger
• Andre hyggelige premier

 

Regelverket er utarbeidet av faggruppa til EMS Norway.
Mindre endringer i program eller regelverk kan forekomme.

 

Masse lykke til og velkommen til mesterskap 08-10.september!

 

Med vennlig hilsen
På vegne av EMS Norway
Thomas S. Renngård (s)

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=»1_4″][et_pb_text admin_label=»Tekst – last ned» background_layout=»light» text_orientation=»left» use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid»]

Last ned:

[/et_pb_text][et_pb_button admin_label=»regler-pdf» button_url=»https://www.emsnorway.no/wp-content/uploads/2016/06/Nasjonale-EMS-Norway-Mesterskapsregler.pdf» url_new_window=»on» button_text=»Mesterskapsregler» button_alignment=»left» background_layout=»light» custom_button=»off» button_letter_spacing=»0″ button_use_icon=»default» button_icon_placement=»right» button_on_hover=»on» button_letter_spacing_hover=»0″] [/et_pb_button][et_pb_button admin_label=»medisinsk scenarie» button_url=»https://www.emsnorway.no/wp-content/uploads/2016/06/Treningsscenarie-1-Medisinsk.pdf» url_new_window=»off» button_text=»Medisinsk scenarie» button_alignment=»left» background_layout=»light» custom_button=»off» button_letter_spacing=»0″ button_use_icon=»default» button_icon_placement=»right» button_on_hover=»on» button_letter_spacing_hover=»0″] [/et_pb_button][et_pb_button admin_label=»scenarie-traume» button_url=»https://www.emsnorway.no/wp-content/uploads/2016/06/Treningsscenarie-1-traume.pdf» url_new_window=»on» button_text=»Traume scenarie» button_alignment=»left» background_layout=»light» custom_button=»off» button_letter_spacing=»0″ button_use_icon=»default» button_icon_placement=»right» button_on_hover=»on» button_letter_spacing_hover=»0″] [/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]