Meld deg på mesterskapet her

Nasjonalt ambulansemesterskap

Vi utfordrer kolleger fra hele landet til å vise frem kompetansen dere sitter på.

Bli med å rette oppmerksomheten mot det livsviktige arbeidet som gjøres prehospitalt

Nasjonalt ambulansemesterskap er en tverrfaglig og sosial samlingsarena hvor fokus er fag og kompetanseutvikling. Den viktigste målsetningen med konkurransen er at det skal være spennende, morsomt og lærerikt for de som deltar.  

Arrangementet går over to dager og avsluttes med premieutdeling og kåring av vinnerlag som blir sendt på et internasjonal stevne i utlandet som Norges ambulanselandslag. Konkurransen består av ulike case-scenarioer i fullskala simulering som lagene skal igjennom. Det blir lagt vekt på å gjøre casene så realistiske som mulig for utøverne. Evaluering og poengscore gjøres på bakgrunn av forhåndsdefinerte kriterier og momenter knyttet til hvert enkelt scenario. Foruten om de konkrete medisinske og operative tiltakene som blir gjort kan også kommunikasjon, samhandling og teamledelse være evalueringsmål som vektlegges.

Mesterskapet kan by på:

  • Økt kunnskap gjennom kompetanseutveksling og trening
  • Øvelse på realistiske case i ufarlige rammer
  • Tilbakemeldinger på gjennomføring fra uavhengige dommere
  • Innføring i utstyr og nyheter fra ledende produsenter
  • Sosial sammenkomst med nettverksbygging på tvers av regioner

Hvem kan delta?
Prehospitalt ambulansepersonell med tilknytning til et helseforetak i Norge kan delta i konkurransen. Et lag skal bestå av tre personer hvorav en må være teamleder, sammensetning og kompetansenivå må være tilsvarende som ved godkjent bemanning av en akuttambulanse i ordinær tjeneste. 

Hva bør du ta med?
Alle på teamet må bære uniform under konkurransen og under prisutdelingen. Vær oppmerksom på at casene kan foregå både innendørs og utendørs. Hvert lag kan ta med eget prehospital kit / bag. Medisiner (ekte narkotika eller placebo) skal merkes med riktig medisinering navn og dosering. Husk å ta med ekstra medisiner og forsyninger til å fylle kits / poser etter den foreløpige konkurransen. EMS Norway bistår med ekstra utstyr ved behov inkludert monitor / defibrillator til bruk på konkurransen.

Hva vil scenariene bli?
Konkurransen består av ulike case-scenarioer i fullskala simulering som lagene skal igjennom. Det blir lagt vekt på å gjøre casene så realistiske som mulig. Evaluering og poengscore blir gjort av uavhengige dommere på stedet med bakgrunn i forhåndsdefinerte kriterier og momenter knyttet til hvert enkelt scenario. Foruten om de konkrete medisinske og operative tiltakene som gjøres kan også kommunikasjon, samhandling og teamledelse være evalueringsmål i konkurransen. 

Hva er reglene for konkurransen?
De nasjonale mesterskapreglene ligger tilgjengelig for nedlasting på EMS Norway sine hjemmesider.

Hvem vil være dommerne?
Fagdommerne vil være personell med kompetanse innen simulatorbasert trening (SIM) og instruktørledet undervisning med erfaring og bakgrunn fra prehospitalt arbeid. Dommerne som skal vurdere de ulike lagene på scenario velges ut for å unngå en habilitetskonflikt deltagerlaget.

Hva kan laget ditt vinne?

Alle deltakende lag får æren av å representere sine kollegaer og sin helseregion. Vinnerlaget som kåres får ta med seg EMS Norway mesterskapstrofeet som bevis på at dem er landets beste emergency medical team. Vinnerne blir sendt som Norges offisielle ambulanselandslag til internasjonal konkurranse i utlandet året etter. Det vil også vanke større eller mindre premier for lagene som deltar.

Mesterskapet kan by på:

  • Økt kunnskap gjennom kompetanseutveksling og trening
  • Øvelse på realistiske case i ufarlige rammer
  • Tilbakemeldinger på gjennomføring fra uavhengige dommere
  • Innføring i utstyr og nyheter fra ledende produsenter
  • Sosial sammenkomst med nettverksbygging på tvers av regioner

Album 2018 del 1

Album 2018 del 2

Album 2018 del 3

Album 2016