EMS Norway er etablert som en paraplyorganisasjon der partene i arbeidslivet, helseforetak på lokalt og regionalt nivå, fag -og opplæringsinstitusjoner og virksomheter som medvirker til å fremme fag- og yrkesopplæring i samsvar med organisasjonens formål kan være medlem.

Private og kommersielle aktører kan være sponsormedlemmer av EMS Norway.

Våre organisasjonsmedlemmer og samarbeidspartnere: 

Logo Fagforbundet
logo stiftelsen norsk luftambulanse