Bak norsk ambulansemesterskap står foreningen EMS Norway.

Emergency medical services Norway (EMS Norway) ble stiftet den 23.juni 2015 som en interesseorganisasjon. EMS Norway utgjør et uavhengig paraplynettverk som allerede etablerte offentlige og private foretak, organisasjoner samt relevante fag -og opplæringsinstitusjoner kan være en del av.

Ved å bli samarbeidspartner viser du på en positiv måte at du støtter det nasjonale initiativet om å sette fokus på fag og kompetanseutvikling i prehospital akuttmedisin.

Vil du vite mer om det å være samarbeidspartner eller medlem trykk her

EMS Norway er et samarbeidsnettverk av organisasjoner 

Norsk ambulansemesterskap er et viktig arrangement som bidrar positivt til fagutviklingen og fagmiljøet i den prehospitale tjenesten. 

Jan Erik Nilsen

Overlege/daglig leder , Nasjonalt kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Oslo universitetssykehus
Nakos Prehospital Akuttmedisin
Fagforbundet
HemoCue
Nasjonal paramedic
Ferno norden
Delta
Ambulanseforum
Fagforbundet
Snøgg logo
HemoCue
Locus logo
Snøgg logo
Akuttjournalen Arena
Nasjonal paramedic