Å få anledning til å være hovedsamarbeidspartner til Nasjonalt ambulansemesterskap setter Stiftelsen Norsk Luftambulanse stor pris på.

Dette er en arena som bidrar til at ambulansepersonell møtes og snakker sammen. Arrangementet stimulere til økt trening på konkrete scenarier. Dette gir deltakerne mer trening i undersøkelse og behandling av den akutt syke eller skadde pasienten. Konsekvensen av slike øvelser kan bli bedret pasientsikkerhet, fordi kompetansen i møte med pasienten bedres.

Ambulansepersonellet er de som oftest møter den akutte syke og skadde pasienten først. Treningen bidrar til bedret pasientundersøkelse, beslutningsevne og vurderingskompetanse.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse mener at ambulansepersonell spiller en viktig rolle for best mulig utnyttelse av spesialressurser som for eksempel luftambulansetjenesten.

De beste resultatene i akuttmedisin oppnås gjennom god kommunikasjon og godt samarbeid. Implementering av teamkonkurranse stimulerer til økt fokus på trening og kan bidra til å øke personellets faktiske kunnskaper og ferdigheter slik at pasienten får riktigere prehospital behandling av høy kvalitet.