Styret 2020/21

Leder
Markus Wyller

Øvrige styremedlemmer

Marius Bjørndalen
Siw Bjørstad Karlsen
Erik Emberland Andersen

Nils Halvor Gryting 

Vara
Kjell Einar Lie
Fredrik K. Alfhei

Revisor
Astrid Karina Harring

Valgkomite 2020/21

Jan Erik Nilsen

Anne-Cathrine Braarud

Morten Kolbu