Tag Archives: ems-Norway

EMS Norway status ambulansemesterskap

EMS-video tumbnail

Status nasjonalt ambulansemesterskap: Nasjonalt ambulansemesterskap måtte dessverre utgå i 2020 grunnet Covid-19 situasjonen som hele Norge står oppi. Det er selvfølgelig ikke forsvarlig å gjennomføre en ansamling av høy-kompetent akuttmedisinsk personell av så stor skala når en pandemi pågår. Vi planlegger nå en gjennomføring av nasjonalt ambulansemesterskap i November 2021. Det er en glede å […]