Bak norsk ambulansemesterskap står foreningen EMS Norway.

Emergency medical services Norway (EMS Norway) ble stiftet den 23.juni 2015 som en uavhengig paraplyorganisasjon hvor allerede etablerte foretak, organisasjoner samt partene i arbeidslivet kan være medlemmer.

Gjennom medlemskap i EMS Norway viser du på en positiv måte at du støtter opp om faget.

Kontingentavgiften for organisatoriske medlemmer er for tiden 10 000 NOK, som inkluderer standplass under mesterskapet.

Vite mer om fordelene som samarbeidspartner eller medlem trykk her

Et bredt fagmiljø støtter opp om Ambulansemesterskapet

«Jeg stiller meg fullt og helt bak ideen om å arrangere et mesterskap i prehospital akuttmedisin da dette potensielt er meget kompetansehevende»
Petter Andreas Steen, prof. emerg. med.

«NAKOS synes det å arrangere et norsk ambulansemesterskap er et flott initiativ og ønsker både deltakere og arrangører lykke til»
Jan Erik Nilsen, overlege, daglig leder nasjonalt kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS).

Våre organisasjonsmedlemmer: