Bak nasjonalt ambulansemesterskap står interesseorganisasjonen EMS Norway

Emergency medical services Norway (EMS Norway) er en uavhengig interesseorganisasjon for norsk ambulansetjeneste. Foreningen er etablert som en samlefane for prehospital tjeneste, som både offentlige og private aktører, organisasjoner samt relevante fag- og opplæringsinstitusjoner kan være en del av.

Våre målsetninger:

  • Skape et bredt læringsmiljø for kontinuerlig egentrening, faglig oppdatering, kommunikasjon- og team-trening.
  • Bidra til at personellet selv tar ansvar for å trene regelmessig på ferdigheter med mål om å delta og vinne i slike konkurranser. Resultatet for helsetjenesten vil være kompetanseheving og mer effektiv samhandling.
  • Stimulere til faglig konsensus rundt prehospital behandling og håndtering av pasientforløp fra noen ringer 113 til pasienten er bragt til endelig behandlingssted.
  • Være en pådriver for utarbeidelse av nasjonale behandlingstandarder.

Lenker:

STYRET

Markus Wyller
Leder

Ambulansearbeider og fagutvikler ved Sykehuset Vestfold. Regional PLIVO instruktør. TTT.

Siw Bjørstad Karlsen
Styremedlem

Studerende anestesisykepleier, Paramedic ved Oslo universitetssykehus. Sensor fagprøvenemda.

Thomas Berg Green
Styremedlem

Paramedic ved Oslo universitetssykehus. Seniorrådgiver for NAKOS – Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin og daglig leder for Norsk Førstehjelpsråd.

Marius Bjørndalen
Styremedlem

Paramedic, ambulansearbeider og tidligere foretakstillitsvalgt ved Sykehuset Østfold.

Erik E. Andersen
Styremedlem

Paramedic på legebil, innsatsleder og fagutvikler ved Helse Fonna

Kjell Einar Lie
Vara styremedlem

Ambulansearbeider ved Sykehuset Telemark

Anders Luther
Vara styremedlem

Paramedic Helse Nord-Trøndelag. Sensor prøvenemda.

Thomas Renngård leder av EMS Norway

Thomas Renngård
Sekretariat

Paramedic og hovedtillitsvalgt ved Oslo Universitetssykehus. Prosjektleder NAKOS for EMSNOR2018. Tidligere styreleder og grunnlegger av EMS Norway.

Aud Trondhjem
Kasserer

Konsulent – Økonomi ved Oslo universitetssykehus Prehospital klinikk.