Bak nasjonalt ambulansemesterskap står interesseorganisasjonen EMS Norway

Emergency medical services Norway (EMS Norway) er en uavhengig interesseorganisasjon for norsk ambulansetjeneste. Foreningen er etablert som en samlefane for prehospital tjeneste, som både offentlige og private aktører, organisasjoner samt relevante fag- og opplæringsinstitusjoner kan være en del av.

 

Våre målsetninger er:

  • Skape et bredt læringsmiljø for kontinuerlig egentrening, faglig oppdatering, kommunikasjon- og team-trening.
  • Bidra til at personellet selv tar ansvar for å trene regelmessig på ferdigheter med mål om å delta og vinne i slike konkurranser. Resultatet for helsetjenesten vil være kompetanseheving og mer effektiv samhandling.
  • Stimulere til faglig konsensus rundt prehospital behandling og håndtering av pasientforløp fra noen ringer 113 til pasienten er bragt til endelig behandlingssted.
  • Være en pådriver for utarbeidelse av nasjonale behandlingstandarder.

For spørsmål eller andre henvendelser benytt vårt: kontaktskjema

Lenker

Logo - Grafisk profil

 

Styret 2019/20

 

Leder
Oddbjørn Hagen

 

Øvrige styremedlemmer

Sindre Vang
Astrid Karina Harring
Aud Trondhjem

 

Vara
Markus Wyller
Siw Hege Bjørstad-Karlsen

 

Revisor
Karoline Stadheim Halvorsen

 

Valgkomite 2020/21

 

Jan Erik Nilsen

 

Anne-Cathrine Braarud

 

Morten Kolbu