Bak nasjonalt ambulansemesterskap står interesseorganisasjonen EMS Norway

Emergency medical services Norway (EMS Norway) er en uavhengig interesseorganisasjon for norsk ambulansetjeneste. Foreningen er etablert som en samlefane for prehospital tjeneste, som både offentlige og private aktører, organisasjoner samt relevante fag- og opplæringsinstitusjoner kan være en del av.

Våre målsetninger:

  • Skape et bredt læringsmiljø for kontinuerlig egentrening, faglig oppdatering, kommunikasjon- og team-trening.
  • Bidra til at personellet selv tar ansvar for å trene regelmessig på ferdigheter med mål om å delta og vinne i slike konkurranser. Resultatet for helsetjenesten vil være kompetanseheving og mer effektiv samhandling.
  • Stimulere til faglig konsensus rundt prehospital behandling og håndtering av pasientforløp fra noen ringer 113 til pasienten er bragt til endelig behandlingssted.
  • Være en pådriver for utarbeidelse av nasjonale behandlingstandarder.

Lenker:

STYRET

Thomas V. Renngård
Leder

Paramedic og hovedtillitsvalgt ved Oslo Universitetssykehus. Tidligere prosjektleder ved NAKOS og grunnlegger av EMS Norway.

Siw Bjørstad Karlsen
Styremedlem

Studerende anestesisykepleier, Paramedic ved Oslo universitetssykehus. Sensor fagprøvenemda.

Thomas Berg Green
Styremedlem

Paramedic ved Oslo universitetssykehus. Seniorrådgiver for NAKOS – Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin og daglig leder for Norsk Førstehjelpsråd.

Erik E. Andersen
Styremedlem

Paramedic på legebil, innsatsleder og fagutvikler ved Helse Fonna

Kjell Einar Lie
Styremedlem

Ambulansearbeider ved Sykehuset Telemark HF

Anita Nordås Kildahl
Vara styremedlem

Intensivsykepleier Generell intensiv OUS, tidligere for nyfødtintensiv OUS. Ambulansearbeider for Nordlandssykehuset m, tidligere for OUS. Kursleder for Akuttgruppen.

Kjetil Kvanaas
Vara Styremedlem

Ambulansearbeider / Sykepleier på ambulanse og legebil ved Sykehuset Telemark HF

Aud Trondhjem
Kasserer

Konsulent – Økonomi ved Oslo universitetssykehus Prehospital klinikk.