Bak nasjonalt ambulansemesterskap står interesseorganisasjonen EMS Norway

Emergency medical services Norway (EMS Norway) er en uavhengig interesseorganisasjon for norsk ambulansetjeneste. Foreningen er etablert som en samlefane for prehospital tjeneste, som både offentlige og private aktører, organisasjoner samt relevante fag- og opplæringsinstitusjoner kan være en del av. Våre målsetninger er: 

  • Skape et bredt læringsmiljø for kontinuerlig egentrening, faglig oppdatering, kommunikasjon- og team-trening.
  • Bidra til at personellet selv tar ansvar for å trene regelmessig på ferdigheter med mål om å delta og vinne i slike konkurranser. Resultatet for helsetjenesten vil være kompetanseheving og mer effektiv samhandling.
  • Stimulere til faglig konsensus rundt prehospital behandling og håndtering av pasientforløp fra noen ringer 113 til pasienten er bragt til endelig behandlingssted.
  • Være en pådriver for utarbeidelse av nasjonale behandlingstandarder.

For spørsmål eller andre henvendelser benytt kontaktskjema

Lenker

 

Nøkkelpersoner

Styret 2017/18 

Leder
Thomas Renngård

Øvrige styremedlemmer
Øyvard Sørensen
Terje Gulliksen
Karstein Hollås
Oddbjørn Hagen

Vara
Thomas Christensen
Astrid Karina Harring

Kasserer
Aud Trondhjem