Vant utdanningpris for innføringen av ambulansemesterskap

Thomas Renngård leder av EMS Norway
Tre av ildsjelene i EMS Norway (fra venstre): Thomas Renngård (leder EMS Norway), Astrid Karina V. Harring og Morten Kolbu fotografert utenfor Ambulansetjensten seksjon Brobekk. Foto: Adrian Nielsen 


Sakset omtale fra ambulanseforum, Oslo, 2018: Ambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS) fikk pris i dag for innføringen av modellen med «medisinsk teamkonkurranse i prehospital akuttmedisin». Les saken på ambulanseforum sine sider De siste fem årene har OUS delt ut slike priser årlig. I år fikk tre avdelinger pris, og ambulanseavdelingen fikk 2. prisen. «Avdelingen har vært svært nytenkende gjennom å innføre modellen medisinsk teamkonkurranse i prehospital akuttmedisin. Formålet er å styrke kvaliteten i prehospital pasientarbeid. De har også brukt mye ressurser på å tilegne seg simuleringskompetanse, veiladningskompetanse og har satt teamtrening i system. Avdelingen bidrar på denne måten til å gjøre OUS til et fremragende universitetssykehus,» heter det i begrunnelsen fra administrerende direktør og utdanningsleder ved OUS. Prisen er på 25 000 kroner og et diplom.  – Det var veldig moro og stas å få utdelt en pris, sier Thomas Renngård, paramedic på Brobekk stasjon i Oslo, og en av initiativtakerne bak å innføre ambulansemesterskap gjennom organisasjonen EMS Norway. – Medisinske teamkonkurranser er vanlig i utlandet fortalte han da han tok imot prisen. – På få år er imidlertid det som nå kalles «Nasjonalt ambulansemesterskap» blitt så populært i Norge at det avholdes regionale kvalifiseringskonkurranser for å få være med. Formålet er å styrke kvaliteten i prehospitalt pasientarbeid. – Dette er øvelser, men med et konkurranseelement som stimulerer til trening på egenhånd. Du kan også lese om prisutdelingen på OUS sine nettsider her