Varsel om årsmøte

Varsel om årsmøte

Det varsles om årsmøte i henhold til foreningens vedtekter § 7, årsmøte vil bli avholdt mandag den 21.november 2022 kl 18:00.

Styret vil med dette ønske nye og gamle medlemmer velkommen til årsmøte. Innkomne forslag til behandling på årsmøte må være styret i hende senest mandag 7.november.

Møtet vil bli avholdt fysisk ved NAKOS sine lokaler på Ullevål sykehus. Det legges også til rette for digital deltagelse via Teams. Vi ber derfor om at du melder i fra til post@emsnorway.no dersom du tenker å delta på årsmøtet. De som melder seg på vil få tilsendt Teams link i forkant av møtet. Sakspapirer vil bli sendt ut uken før.

Velkommen!

Saksliste:

1. Velkommen
2. Konstituering av årsmøte

a) Godkjenning av innkalling

b) Godkjenning av saksliste

c) Valg av referent

d) Valg av medlemmer til å signere protokoll.

e) Valg av tellekorps

3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Budsjett
A) Budsjett
B) Kontingent
7. Valg

a) Valg av styre
b) Valg av valgkomite
c) Valg av revisor

Les også:

2 thoughts on “Varsel om årsmøte

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *