Varsel om årsmøte 2023

VARSEL OM ÅRSMØTE

Det varsles om årsmøte i henhold til foreningens vedtekter § 7, årsmøte vil bli avholdt onsdag den 12.april 2023 kl 18:00.
Styret vil med dette ønske nye og gamle medlemmer velkommen til årsmøte. Innkomne forslag til behandling på årsmøte må være styret i hende senest mandag 29.mars.

Møtet vil bli avholdt fysisk ved LHL sykehuset sine lokaler på Gardermoen. Det legges også til rette for faglig innlegg i forkant av møtet og mulighet for digital deltagelse via Teams. Vi ber derfor om at du melder i fra til post@emsnorway.no dersom du ønsker å delta på årsmøtet. De som melder seg på vil få tilsendt Teams link i forkant av møtet. Sakspapirer vil bli sendt ut uken før.

Velkommen!

Saksliste:

– Faglig innlegg i forkant av årsmøteagenda

1. Velkommen
2. Konstituering av årsmøte

a) Godkjenning av innkalling

b) Godkjenning av saksliste

c) Valg av referent

d) Valg av medlemmer til å signere protokoll.

e) Valg av tellekorps

3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Budsjett
A) Budsjett
B) Kontingent
7. Valg

a) Valg av styre
b) Valg av valgkomite
c) Valg av revisor

Les også:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *