Prehospital diagnostikk ved akutt koronar syndrom uten ST-elevasjon i EKG from Du puster for fort on Vimeo.

Ny uke og ny videopod!

Denne gangen har vi tatt for oss et veldig interessant foredrag av Tom Helge Vik Tollefsrud, opplæringsleder og fagutvikler ved Sørlandet sykehus. Forelesningen er fra årets ambulanseforum og handler om den nye infarktambulansen som skal hjelpe oss å avdekke pasienter med hjerteinfarkt som ikke synes på EKG, pasienter med såkalt non-stemi infarkt. Disse har også behov for rask PCI behandling på sykehus, men denne pasientgruppen har vi hatt vanskeligheter med å kunne identifisere i ambulansen tidligere med bare bruk av vanlig EKG.

Et veldig spennende forskningsprosjekt dette som gjennomføres i samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Her kan du lese mer om prosjektet på SNLA sine nettsider

Infarktambulansen ble også omtalt i Ambulanseforum tidligere i år 

Hjerteinfarkt kan grovt sett deles inn i to typer, avhengig av om de vises på EKG eller ikke. For å finne de hjerteinfarktene som ikke vises på EKG – non-STEMI- er det ofte nødvendig med ultralyd, blodprøver eller røntgen. Men vanligvis har vi kun EKG med oss i ambulansen.

Allikevel er det noen tegn du kan se etter på EKG, vet du hvilke? Flipp på bildet under for å se.

 

Hva bør du se etter på EKG om du mistenker et mulig NSTEMI? Trykk på bilde for å flippe det rundt å se.

trening.no Click to Flip

Hva heter årene som omkranser hjertet og forsyner det med blod?

Click to Flip
Kransarterier eller koronararterier er navnet på årene som forsyner hjertet med blod. Det er også i disse årene at hjerteinfarktene oppstår når de blir blokkert av en blodpropp.

Hjertets kransarterier består av høyre (RCA) og venstre kranspulsåre (LAD) som går videre ut i sideforgreininger og ender i kapillærer. Det er i disse forgreiningene at hjerteinfarkt oppstår.

Click to Flip

Bilde 1 front: Hjerteinfarkt med tydelig løft i ST segmentet som fanges opp på EKG. Bilde 2 bakside: NSTEMI type 1 vanskelig å avdekke med bruk av EKG

Click to Flip
Bayer Pharma AG

 

Hvor mye kan du om hjerteinfarkt / akutt koronar sykdom? – Ta quizen vår her:

 

0%

Hvor mange rammes årlig av et hjerteinfarkt?

Correct! Wrong!

Hvor mange av disse er NSTEMI?

Correct! Wrong!

Hva mer enn EKG har infarktambulansen av diagnostisk utstyr for å hjelpe avdekke mulig infarkt?

Thomas Kleiven
Correct! Wrong!

Hvordan oppstår et hjerteinfarkt?

Fredrik Naumann
Correct! Wrong!

Hjerteinfarkt er forbundet med flere risikofaktorer. Hvilket av svaralternativene er IKKE forbundet med økt risiko for hjerteinfarkt?

Kujtim Fazliu
Correct! Wrong!