– De beste resultatene i akuttmedisinen oppnås gjennom god kommunikasjon og godt samarbeid.

Jan Erik Nilsen. Juryformann, Nasjonalt ambulansemesterskap 2018. Daglig leder/overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

 

 

Velkommen til Norsk ambulansemesterskap 2018!

 

Det første nasjonale ambulansemesterskapet ble arrangert for bare to år siden. Norsk ambulansepersonell hadde da allerede deltatt i en rekke internasjonale arrangementer basert på samme konsept, over flere år. For mange har dette vært en ny og uvant tilnærming til kompetanse- og ferdighetsutvikling, men konseptet har blitt tatt i mot med nysgjerrighet og entusiasme.

Gjennom de siste to årene har det blitt arrangert en rekke lokale og regionale ambulansemesterskap, og på den måten ser vi nå konturene av en nasjonal modell for kvalifisering til det nasjonale mesterskapet. Dette er en flott og ønsket utvikling.
Det er viktig at ansatte og ledelse i de enkelte tjenestene og i helseforetakene får kjennskap til konkurranseformen som et element i det planmessige arbeidet med fag- og kompetanseutvikling.

Såkalt «gamifisering», bruk av spillteknikker og konkurranser i undervisning og opplæring, benyttes i økende grad i opplæringsinstitusjoner og i nettbasert opplæring. Også i den voksenpedagogiske verden har metoden bevist sin verdi gjennom at deltakerne øker motivasjon og engasjement. Dette gjelder både nybegynnere og kolleger med lang fartstid i faget.
Alle som har deltatt i idrett vet at trening nytter og er helt nødvendig for å kunne vinne! Trening gir økt mestring og bedre ferdigheter. Teamaspektet er også sentralt. De beste faglige resultatene i akuttmedisinen oppnås gjennom god kommunikasjon og godt samarbeid i et samkjørt akuttmedisinsk team. Alt dette har igjen positiv innvirkning på arbeidsglede og bidrar til økt yrkesstolthet. Dette er viktig i et fortsatt «ungt» fagområde.

De beste faglige resultatene i akuttmedisinen oppnås gjennom god kommunikasjon og godt samarbeid i et samkjørt akuttmedisinsk team.

Den andre nasjonale mesterskapskonkurransen i ambulansefag og prehospital akuttmedisin samler 15 lag fra 10 helseforetak, og alle landsdeler er representert. Det betyr at det vinnende lag vil være ekte Norgesmestre!

Bak arrangementet står en rekke ildsjeler, entusiaster og frivillige medarbeidere, med arrangementsleder Thomas Renngård i spissen. Norsk ambulansemesterskap 2018 støttes av en lang rekke offentlige og private institusjoner, organisasjoner, lag og bedrifter. Alle fortjener en stor takk!

Den største takken går til fagpersonellet og lagene som deltar i konkurransen og som har lagt ned utallige timer i trening og øvelser frem mot Norsk ambulansemesterskap 2018!

Lykke til, måtte det beste laget vinne!

 

Med vennlig hilsen

Jan Erik Nilsen
Leder fagjury, Norsk ambulansemesterskap 2018
Daglig leder/overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

 


 

Har du ikke meldt deg på enda? Gjør det her